ДАЗД С АПЕЛ КЪМ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОВИШЕНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ДЕЦА

26.03.2020г.

Във връзка с извънредното положение в България председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова се обърна до всички кметове на общини в България, като органи за закрила на детето, с апел за повишена ангажираност към всички деца, включително и към тези от тях, които са настанени в резидентна грижа. В него д-р Лилова изтъква необходимостта от повишен контрол за спазване мерките на Световната здравна организация за висока лична хигиена и дезинфекция на помещенията в социалните услуги за деца, управлявани от общините.

В писмо, адресирано до всички 28 области в страната, председателят на ДАЗД подчерта загрижеността за здравето и благополучието на всички български деца, които в момента са подложени на социална изолация заради коронавируса. И докато при възрастните, мотивацията за спазване и прилагане на мерките, наложени от Националния кризисен щаб у нас е висока, то при децата това се превръща в още по-голямо предизвикателство с всеки изминал ден.

„Днес, повече от всякога от нас се изисква да сме силни, разумни и добри един към друг, и най-вече към децата. Те имат нужда от спокойно и постоянно разясняване, какво се случва на всички ни. Затова търпеливо, и без припряност, следва да отговаряме на въпросите им, както и да сме пример за хора, които се мобилизират и преодоляват трудности.“, смята д-р Лилова.

Според нея, социалната изолация в настоящия момент за децата може да е причина за повишена емоционалност, подтиснатост и тревожност. В техен интерес ДАЗД предложи конкретни канали за помощ чрез консултации и психологическа подкрепа. На всички кметовете на общини Агенцията предостави материали с правила и съвети за опазване на здравето, предложения за активно и забавно организиране на свободното време, както и възможности за търсене на информация и подкрепа при нужда. Предложено е да се разпространят и сред ръководствата на резидентните услуги за деца, които са по-уязвими от останалите деца.

Знам, чe всеки от  нас е достатъчно отговорен да отстоява мисията на защитник, а с общи усилия ще гарантираме в пълна степен благополучието на всяко българско дете.“, завършва писмото си председателят на ДАЗД.