ДАЗД с плакет за принос в превенцията на противоправните деяния, извършвани от деца

20.05.2016г.

Държавната агенция за закрила на детето бе отличена с плакет от Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР на тържествена церемония. Наградата е за принос и ползотворна съвместна дейност в превенцията на противоправните деяния, извършвани от деца. Тя се връчва по повод 50-годишнината от създаването на Детските педагогически стаи /ДПС/.

Главният секретар на ДАЗД г-жа Теодора Иванова поздрави с празника инспекторите от ДПС от името на председателя на ДАЗД. «Със съвместни усилия развиваме системата за закрила, която поставя детето във фокуса и вниманието на държавната политика и грижи, повишаваме чувствителността на хората и сигурността, че ще получат подкрепа и помощ от институциите, призвани да гарантират спазването на правата на детето», подчерта г-жа Иванова.

На церемонията присъстваха главният секретар на МВР Георги Костов, директорът на ГДНП гл.комисар Христо Терзийски и секретарят на Националния съвет по превенция на престъпността Лилия Борисова, ректорът на Академията на МВР, настоящи и бивши служители на Детски педагогически стаи, представители на неправителствения сектор.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.