ДАЗД с повече правомощия при участието на деца в телевизионни предавания

16.06.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето ще има по-големи правомощия що се отнася до участието на деца в телевизионни предавания. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Той беше единодушно приет от Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание. В него се казва, че доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата и да не допускат участието им в предавания, които увреждат или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. Промените в Закона за радио и телевизия бяха предизвикани от участието на деца в предаването Биг Брадър Фемили.

Идеята на законопроекта е Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето да разработят заедно критерии за оценка на съдържанието, което уврежда или създава опасност от увреждане за децата. Тези критерии трябва да бъдат изработени в 6-месечен срок от влизането на Закона в сила. Това обясни народният представител Огнян Стоичков - вносител на законопроекта, и допълни: „Ако приемем, че до края на годината са готови критериите, в началото на следващата ще бъде подписано споразумение за защита на интересите на децата в медийното пространство".

СЕМ ще има правото и да спре от излъчване предаване, което е насочено срещу интересите на децата. Това решение обаче трябва да се наложи едва след мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Именно тази част от законопроекта дава повече права на агенцията, обясни Стоичков и допълни: „Тази мярка считам, че не засяга свободата на словото, защото по същество означава неизпълнение на договорно споразумение на доставчика на медийната услуга".

За нарушение на разпоредбите ще се налага санкция в размер от 15 000 до 30 000 лева. При повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.