ДАЗД с повече правомощия при участието на деца в телевизионни предавания

16.06.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето ще има по-големи правомощия що се отнася до участието на деца в телевизионни предавания. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Той беше единодушно приет от Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание. В него се казва, че доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата и да не допускат участието им в предавания, които увреждат или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. Промените в Закона за радио и телевизия бяха предизвикани от участието на деца в предаването Биг Брадър Фемили.

Идеята на законопроекта е Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето да разработят заедно критерии за оценка на съдържанието, което уврежда или създава опасност от увреждане за децата. Тези критерии трябва да бъдат изработени в 6-месечен срок от влизането на Закона в сила. Това обясни народният представител Огнян Стоичков - вносител на законопроекта, и допълни: „Ако приемем, че до края на годината са готови критериите, в началото на следващата ще бъде подписано споразумение за защита на интересите на децата в медийното пространство".

СЕМ ще има правото и да спре от излъчване предаване, което е насочено срещу интересите на децата. Това решение обаче трябва да се наложи едва след мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Именно тази част от законопроекта дава повече права на агенцията, обясни Стоичков и допълни: „Тази мярка считам, че не засяга свободата на словото, защото по същество означава неизпълнение на договорно споразумение на доставчика на медийната услуга".

За нарушение на разпоредбите ще се налага санкция в размер от 15 000 до 30 000 лева. При повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер.