ДАЗД с приемна по правата на децата в Деня на превенцията на детската пътна безопасност в Кюстендил

11.09.2015г.

<div class="single_news">

В Деня на превенцията – 12 септември 2015 г., който тази година ще се проведе в гр. Кюстендил, Държавната агенция за закрила на детето организира приемна по теми за правата на децата. Експертите от ДАЗД ще са разположение на гражданите от 10.30 до 13.30 часа, те са подготвили и информационни материали, свързани с превенцията на рисковете и детската безопасност.

ДАЗД гостува в Кюстендил по повод Националната кампания „Да пазим децата на пътя” на Министерството на вътрешните работи, която се организира за втора поредна година с подкрепата на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерски съвет. Дните от 7 до 13 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност.

Кюстендилци ще имат възможност да разгледат и изложба на детски рисунки, участвали в конкурс на ДАЗД. В Деня на превенцията предстоят поредица инициативи, организирани от МВР и общината: демонстрации на техника и способи за контрол; консултации в различни области; запознаване на обществеността с превантивните кампании на институциите и организациите в областта на пътната безопасност; кратко обучение по долекарска помощ на пострадали при пътно-транспортни произшествия от Българския младежки Червен кръст. Велосипедисти ще демонстрират уменията си на пoлигон по приложно колоездене, подготвен от Съюза на българските автомобилисти. Подготвени са забавни и атракционни игри за деца и възрастни.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.