Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД, УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“ проведоха втора национална среща в подкрепа на родителството

24.10.2018г.

Подобряване на разбирането на професионалистите и експертите, ангажирани в планирането и изпълнението на политики за деца, за предизвикателствата и потребностите на съвременните семейства във връзка с грижите за децата – това беше основният акцент на втората среща, посветена на подкрепата на родителството. Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“ като продължение на дискусията, състояла се през  май 2018 г. На него бяха очертани основните нужди на майките и бащите на малки деца и юноши през погледа на изследователи, професионалисти и родители.   

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, представителят на УНИЦЕФ за България, д-р Джейн Миута и Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители, откриха срещата. Те подчертаха, че родителите са най-значимите възрастни в живота на всяко дете, които със своите грижи, отношение и любов оказват огромно влияние върху детето и неговото благополучие. Конвенцията на ООН за правата на детето също отчита първостепенната роля и отговорност на семейството и необходимостта за оказване на подходяща подкрепа при отглеждането на децата.

„Подкрепата има много измерения, сред които предоставянето на полезна информация и формирането на знания и умения по пътя на родителството. Вярвам, че споделените практики днес ще ни помогнат да заложим подходящи мерки в подготвяната Национална стратегия за детето, чрез които да дадем добрия пример как държавата подкрепя родителите”, заяви в приветствието си председателят на ДАЗД.

 „Още от раждането родителят е най-важният човек в живота на детето. Родителите не само удовлетворяват  базисните нужди на децата, те са отговорни и за закрилата, емоционалната подкрепа и комфорта им; за любовта, чувството им за принадлежност, самочувствието и усещането им за сигурност. Знаем, че децата се развиват най-добре в стимулираща среда и всички ние сме отговорни да подкрепим родителите в осигуряването на такава среда за децата“, заяви д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България.

 „Родителите са ключ към благосъстоянието на децата. Затова те трябва да получават подкрепа, за да балансират успешно между професионалните си задължения и грижата за децата си“, обобщи Яна Алексиева.

По време на срещата бяха формулирани и насоки за действие в краткосрочен (3 г.) и дългосрочен план, които да бъдат заложени в новата Национална стратегия за детето и Национална стратегия за ранно детско развитие. Те са насочени към осигуряването на устойчиви възможности за подкрепа на родителите на деца от 0 до 18 г. и към  развиването на универсални услуги. Предложени бяха мерки, насочени към решаване на специфични проблеми на различни групи родители и  към повишаване търсенето на форми за подкрепа от страна на самите родители.

Във форума участваха експерти, ангажирани с политиките за децата от Министерството  на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствени и родителски организации, учители, социални работници и други професионалисти, работещи непосредствено с родители и деца.