ДАЗД УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

29.12.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето участва в заседание на Обществения съвет за борба с незаконно и вредно съдържание в българското интернет пространство към Националния център за безопасен интернет. Работата на Центъра се наблюдава и подпомага от Обществения съвет, който включва представителите на ключовите държавни институции и неправителствени организации, които имат отношение към осигуряването на позитивна и безопасна онлайн среда за децата и младите хора.

Заседанието се проведе онлайн като разгледа дейностите на Центъра за безопасен интернет през 2020 г., както и новите тенденции в рисковете за деца в интернет и представяне на основните проекти за 2021 г. 

„2020 година ни изправи пред редица предизвикателства във връзка с пандемията, а извънредната обстановка позволи на децата да прекарват още по-голяма част от времето си в дигитална среда. Ние възрастните, трябва да намираме подходящи начини да предпазваме децата от неловки и опасни за тях ситуации, но най-вече трябва да ги ограмотим, така че да умеят сами да преценяват и да не попадат в клопки, в които да стават обект на злоупотреба. Затова е изключително важно да насочваме постоянно усилията си към превенция и осигуряване на по-добра информираност, свързана с опасностите и рисковете за децата в интернет пространството.“, сподели председателят на ДАЗД и заместник-председател на Обществения съвет д-р Елеонора Лилова.

По време на срещата тя благодари на координатора на Центъра за безопасен Интернет г-н Георги Апостолов, който през годината за пореден път остана непримирим към злоупотребата с деца в мрежата и организира редица инициативи за представяне на онлайн предизвикателствата сред обществото.  Г-н Апостолов участва и в работната група към ДАЗД, разработила Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет. 

Тази година Агенцията изготви електронно и хартиено издание на Правилата, което е адресирано специално за децата – помагало „Безопасност в мрежата“. То е публикувано на интернет страницата на ДАЗД и е разпространено чрез началниците на Регионалните управления по образованието в страната на училища и детски градини.

„Вярвам, че всички членове, заедно и по отделно, трябва да продължаваме непрекъснато и под различни форми и дейности да гарантираме правото на децата на достъп до подходяща информация и материали в мрежата; да осъществяваме превенция на децата за опасностите в интернет; да предоставяме конкретни насоки на децата за безопасно поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в интернет и да подобряваме координацията и отговорностите на всички заинтересовани страни.

Важно е да си сътрудничим, защото само работейки заедно, можем да осигурим едно по-добро, сигурно и безопасно бъдеще за нашите деца.“, допълни още д-р Лилова.