ДАЗД ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

ДАЗД ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

29.08.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца. 

Три са категориите, в които ще се присъжда знакът:

  • Устойчиво развитие
  • Успешна промяна
  • Значима иновация

Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една категория. 

Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията на кандидата (сертификати, анализи от обработени данни в подкрепа на идеята; документи, доказващи устойчивост и постигнато въздействие (резултат) от въвеждането на иновация, модел за действие и т.н.; отзиви от заинтересовани страни и др.) се приемат на e-mail: sacp@sacp.government.bg в срок до 31 октомври 2018 г.

Кандидатурите се разглеждат и оценяват от седемчленна комисия, назначена със заповед на Председателя на ДАЗД. Нейни членове ще бъдат представители на Консултативния съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, публични личности.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на 20 ноември – Международния ден за правата на детето.

Допълнителна информация може да намерите в Насоките за кандидатстване.