ДАЗД ще представи резултатите от индивидуалните оценки на настанените в домовете за деца с увреждания

29.10.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще представи резултатите от прегледа и анализа на индивидуалните оценки на децата и младежите с увреждания над 3 г. от ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД, извършени от мултидисциплинарните екипи по проект „Детство за всички”. Това ще стане на кръгла маса на тема „Институциите за деца в България – проблеми и решения” /1 ноември 2010 г., 11 часа, зала „Марица”, хотел „Родина”, регистрацията започва в 10,30 ч/.

Кръглата маса се организира от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, ДАЗД и Агенцията за социално подпомагане. Гост на събитието ще е представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай.

Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Тя ще представи държавната политика за деинституционализацията на децата в България.

Оценките на децата от ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД ще бъдат съобщени от г-жа Надя Шабани – председател на ДАЗД. Експертите Хариета Манолова и Галина Маркова ще обяснят процеса на оценяване и групирането на децата според нуждите им.

По време на кръглата маса ще бъдат представени и мерките за подобряване на състоянието на домовете за медико-социални грижи и извеждането на децата от тях от заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова.

Новите услуги за деинституционализация на децата от ДМСГД ще представят г-жа Илияна Малинова – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, и г-жа Даринка Янкова – главен секретар на ДАЗД.

В кръглата маса ще участват и представители на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с децата.