ДАЗД ще си сътрудничи с дружеството на психолозите

19.04.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще си сътрудничи с Дружеството на психолозите в България. Това стана ясно на срещата на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова с председателя на Дружеството на психолозите д-р Пламен Димитров. Двамата възнамеряват да реализират съвместно национална изследователска програма за развитието и нуждите на децата от 21. век. Основните насоки в нея ще бъдат какво искат децата днес, какво е влиянието на негативните прояви върху тях и какво е възпитанието и личностното развитие. След това ще бъдат направени задълбочени анализи. Изследванията ще бъдат база за създаването на становища, които да послужат за подобряване на политиките за детето в България.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.