ДАЗД ще си сътрудничи с дружеството на психолозите

19.04.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще си сътрудничи с Дружеството на психолозите в България. Това стана ясно на срещата на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова с председателя на Дружеството на психолозите д-р Пламен Димитров. Двамата възнамеряват да реализират съвместно национална изследователска програма за развитието и нуждите на децата от 21. век. Основните насоки в нея ще бъдат какво искат децата днес, какво е влиянието на негативните прояви върху тях и какво е възпитанието и личностното развитие. След това ще бъдат направени задълбочени анализи. Изследванията ще бъдат база за създаването на становища, които да послужат за подобряване на политиките за детето в България.