ДАЗД ще стимулира достъпа на младите хора до култура

12.08.2013г.

„Културата и творчеството дават уникален шанс да се открие разнообразието в обществото и да се изгради национално самочувствие. Изкуството предоставя възможност на всеки човек да изрази себе си и да въздейства на останалите А популяризирането на културата и ранният достъп на младите хора до тях има решаваща роля за укрепване на личностите връзки, насърчава участието им в обществените дела и разширява диалога между поколенията.” Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева, която подписа декларация за осигуряване на достъп на младите хора до творческите достижения в България по време на първата национална конференция, посветена на темата.

В инициативата на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ се включиха още министърът на културата д-р Петър Стоянович, заместник-министрите на образованието и науката Мукаддес Налбант и на младежта и спорта Мая Тодорова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, Лили Еленкова от Националния младежки форум и други.

За ДАЗД е от изключително значение да се стимулира изказването на мнение от страна на децата за всичко, което се отнася до тях, допълни Жечева. По този начин се стимулира комуникацията и се изгражда мост между възрастните и младите хора. А инвестирането в следващите поколения ще помогне за създаване на мост между културните достижения и бъдещето, което желаем, заключи председателят на ДАЗД.

По време на форума беше представено изследване на Граждански институт и ББСС Галъп Интернешънъл, което показва, че повече от половината домакинства в страната, които имат деца, не са посетили нито едно културно събитие в последните 12 месеца. От друга страна, обаче, над 2/3 от запитаните смятат, че чрез тези творчески събития се постига положително въздействие върху качеството на живот, развиват се социалните и комуникационните умения, изграждат се ключови компетентности.

Достъпът на младежите до културата е и средство за стимулиране на социализацията, активното участие и борбата с дискриминацията, бедността и социалното изключване, показва изследването.

От Българската асоциация на работодателите в областта на културата заявиха, че основните цели на асоциацията са да организира национален дебат за възможността момичетата и момчетата да се запознават с достиженията на изкуството, да се предложи обмен на добри практики и да се насърчават семействата, училищата, културните институции, младежките организации, общините и държавните структури да предложат свой план за разширяване на достъпа на младите хора до култура.