Двойно нарастват сигналите за деца в риск на Националната телефонна линия за деца през 2015 г.

09.03.2016г.

<div class="single_news" style="text-align: justify;">

През 2015 г. на Националната телефонна линия за деца са приети <strong><em>108 852 обаждания – най-високият брой, регистрирани досега от старта на линията през 2009 г.</em></strong> Най-много са подадените сигнали за деца в риск – 649, с 40 % повече от 2014 г., което показва, че линията е все по-разпознавана като място, на което всеки може да потърси помощ или да подаде информация за дете в трудна ситуация.

Сигналите за деца в риск най-често са свързани с различни форми на насилие /физическо, психическо, сексуално/ - обикновено в съчетание, както и за пренебрегване на деца, риск от изоставяне, просия. Често един сигнал е свързан с няколко форми на риск – например нисък родителски капацитет, липса на подход към възпитанието и дисциплината на децата и прибягване към насилие, икономически затруднения.

Освен за насилие, консултации са търсени за проблеми във взаимоотношенията – с връстници, с любими хора, с родители и близки. Темите за междуличностните контакти заемат водещо място в обажданията, тъй като на линията звънят най-вече тийнейджъри.

146 са консултациите с деца от специализираните институции (ДДЛРГ, СПИ, ВУИ). Най-често те са във връзка с конфликти с другите настанени, с възпитатели или психосоциални проблеми като тревожност, притеснения за бъдещето, търсене на идентичност.

Все по-често на телефон 116 111 близки или други пълнолетни лица сигнализират за нарушени права на деца. През годините на съществуване на линията нито едно дете не е съобщило, че е използвано за просия. Според специалистите, в някои случаи на нарушени права децата са в невъзможност да сигнализират сами - твърде малки са, приемат за нормални различни форми на злоупотреба с тях, не разпознават насилието като нарушение на правата им.

Деца и възрастни търсят на тел. 116 111 информация за правата на децата, за услугите и програмите, които могат да използват, за възможностите за правна помощ. По-рядко се провеждат консултации, свързани с училищни проблеми, здраве и сексуалност, зависимост и други проблеми.

Областите, от които са получени най-много сигнали през 2015 г. са София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Видин, Враца, Добрич, Сливен, Търговище. Най-малко са от Кърджали, Смолян, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Хасково.

За предприемане на мерки към органите по закрила са подадени 236 случая за физическо, 162 – за психическо и 37 – за сексуално насилие. 220 са сигналите за неглижиране, 75 – за отпадане от образователната система, 52 - за изоставяне и 34 – за просия.

[su_slider source="media: 4968"]

</div>