ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

29.11.2019г.

         Представяме на Вашето внимание официалната Декларация на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД), по повод 30-та годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, приета с единодушие от членовете на Съвета.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от членовете на Националния съвет за закрила на детето

 

Припомняйки, че правата на деца са неизменна част от правата на човека и са защитени от Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД), подписана и ратифицирана от 196 държави,

Ние, членовете на Националния съвет за закрила на детето, заявяваме следното:

На 20.11.2019 г. се навършиха 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на детето е международният договор в областта на правата на човека, ратифициран досега от най-голям брой държави. Народното събрание на Република България ратифицира Конвенцията през 1991 г. и оттогава досега нашата държава има ясна посока на развитие на политиките за детето и подкрепа на семействата.

През последните месеци сме свидетели на целенасочени атаки срещу системата на закрила на детето у нас. Това поставя на изпитание всички от държавните институции, органите на местната власт, през неправителствения сектор до социалните работници, които непосредствено прилагат мерките за закрила.

Създава се изкуствена разделителна линия между семействата и държавните институции и се насаждат антиевропейски и антидържавни настроения, чиито цели са дестабилизация и създаване на враждебни обществени настроения към цели професионални общности и сектори от социалната политика на държава.

Ние, членовете на Националния съвет за закрила на детето, се обединяваме и категорично заявяваме:

  • Всички политики и философии на нормативни документи, които държавата въвежда, са подчинени на Конституцията и законите на страната и Конвенцията на ООН за правата на детето. Те следват разбирането, че най-добрата среда за всяко дете е семейната;
  • Семейството е основна група от обществото и естествена среда за растеж и благосъстояние на всички негови членове. Родителите следва да получат необходимата подкрепа и помощ, за да могат да осъществяват правото и задължението си в отглеждането и възпитанието на децата им.
  • Нашите усилия са насочени към създаване на условия за равен достъп до основни права за всички деца. Сред тях са достъпът до здравни грижи и образование, но и политиките за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията, закрила на личността на детето, закрила от всякакви форми на насилие, злоупотреба или експлоатация, право на детето свободно да изразява мнение по въпроси, които го касаят и други.
  • За да се гарантират тези права и да бъдат подкрепени родителите като основни гаранти за осъществяването им, нужен е цялостен и интегриран подход, който включва сътрудничество на всички институции и обществени групи за постигането на тази цел;
  • Считаме, че приетият през 2019 г. от Народното събрание Закон за социалните услуги ще подпомогне да се доразвие мрежата от висококачествени и ефективни социални услуги за подкрепа на децата и семействата, включително чрез интегриран подход и междусекторни услуги, така че всяко дете и всеки родител да може да намира помощта и подкрепата, от която се нуждае;
  • Осъждаме строго целенасочените усилия за сриване на доверието и системата за закрила на детето, вследствие на които под риск се поставят вече постигнати успехи на защитата на деца, жертви на насилие, а родители биват подведени и манипулирани чрез фалшиви новини докато се достигне до обществена истерия;
  • Готови сме на активен диалог и сътрудничество с всички заинтересовани страни за подобряване и усъвършенстване на законодателството за децата и семейството в България. Вярваме, че въпреки многото разделителни линии в нашето общество, това което трябва да ни обединява е общия ни стремеж да изграждаме силни, независими, уверени, знаещи и можещи млади хора.

Нека заедно постигаме повече!

Членовете на Националния съвет за закрила на детето

София, 26.11.2019 г.