ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОСЕТИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

10.04.2019г.

По покана на български евродепутати, пет деца от Съвета на децата към председателството на Държавната агенция за закрила на детето, посетиха Европейския парламент в Брюксел – Белгия, в началото на месец април.

В рамките на посещението децата проведоха срещи с част от българските евродепутати, запознавайки ги с дейността на Съвета на децата.

Българските европолитици, нагледно показаха на детската делегация, как протича техния работен ден в Европейския парламент, като им осигуриха възможност да проследят дискусиите около дебатите по Брекзит и пакет „Мобилност“.

Децата успяха да запечатат в снимка срещата си в кулоарите на Европейския парламент с г-н Мишел Барние, който напуска пленарната зала, след края на дебата, а едно от най-интересните мероприятия за тях бе осигуреното посещение до Дома на европейската история, където те научиха много за Европейския съюз и неговите демократични принципи.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник-председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.