Детска къща ще осигурява семейна среда за деца от 0 до 7 г., лишени от родителска грижа

25.03.2016г.

<div class="single_news">

„Скъпи деца, вие сте утрешните родители и лидери на следващото поколение. Днес отговорността е на всички нас да имате детството, на което има право всяко дете“. С това послание председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева поздрави малчуганите, настанени в новопостроената Детска къща за най-уязвимите деца, която бе официално открита днес.

В изградената от фондация „За нашите деца“ услуга вече живеят 6 деца, лишени от родителска грижа, на възраст от 0 до 7 години. В новия им дом те ще се отглеждат от семейство Иванови и тяхната дъщеричка. Подкрепа на Силвия и Ивайло в ежедневните задължения ще оказват специалистите на фондацията.

Целта на детската къща е да осигури грижа за изоставените деца, докато бъде намерена подходяща и постоянна семейна среда за тях. Чрез  обичта и вниманието, които ще получават в новия си дом, малчуганите ще имат по-добра социализация и интеграция, вярват от Фондация „За нашите деца“.

Проектът „Детска къща“ стартира през 2012 г. Благодарение на него, досега шанс за развитие в семейна среда са получили 26 деца.

[su_slider source="media: 4912"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.