Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Детският глас: Представители на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето се включиха в Общото събрание на Платформата на Европейския съюз за детско участие

Детският глас: Представители на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето се включиха в Общото събрание на Платформата на Европейския съюз за детско участие

29.06.2023г.

Планът на Европейския съюз за правата на децата, тяхното благосъстояние, психично здраве, достъп до качествени услуги и създаване на среда, която позволява на всички деца да учат, растат, постигат и ползват своите права, са само част от темите в дневния ред на Общото събрание на Платформата на Европейския съюз за детско участие, което се проведе в гр. Брюксел.
България е представена от членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и експерти от Агенцията. Емили Караколева, председател на Съвета на децата и  представител на област София-град, Адрияна Вашева от област Варна, Вениамин Величков от област Монтана и Андон Георгиев от област Пазарджик се включиха активно във всички панели и сесии на форума.
С много ентусиазъм децата и възрастните участваха в панела „Създаване на връзки между поколенията“, чиято цел беше всички заедно да обсъдят и намерят правилния подход за по-лесно общуване и обща работа помежду си, независимо възрастовата разлика.
По време на сесията „Европейски съюз, аз и вие“, чийто фокус беше да се запознаят участниците какво е детското участие във всяка страна от ЕС, председателя на Съвета на децата Емили Караколева представи неговата дейност. Пред делегатите тя заяви, че българските деца имат възможност да изразяват своето мнение, идеи и да споделят вижданията си, именно чрез Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Тази година Съвета отбелязва своя 20-годишен юбилей, подчерта още Емили и разказа за част от инициативите на детския консултативен орган у нас. Децата участваме в различни консултации, както на местно, така и на национално и международно ниво, подчерта тя.
Програмата на Общото събрание на Платформата на Европейския съюз за детско участие включваше и работа в пет отделни тематични работилници – „Правата на децата“, чиято цел беше обсъждане какъв е плана на ЕС за правата на децата, за благосъстоянието, психичното здраве, достъп до услуги за грижи, свободното им време и здравословното хранене. Участие в това обсъждане взеха Адрияна Вашева и Андон Георгиев, които бяха натоварени и с отговорната задача  да са говорители на подгрупата, отнасяща се за образованието на децата в страните членки. Те обясниха, че  връстниците им споделят мнението за повече учебни часове с практическа насоченост.
„Деца за по-справедлива и по-зелена Европа“ беше друга тематична работилница.  Какво прави Европейския съюз в борбата с насилие над деца онлайн и офлайн, какви са правата на децата пристигащи в ЕС сами или с придружител, защо детския глас е изключително важен за предотвратяването на всякакъв вид насилие беше фокуса на дискусията в работилницата „Защита от насилие“.
Председателят на Съвета Емили Караколева и експерти от ДАЗД активно се включиха в работилницата на тема „Съвместно създаване на консултации“, където основен акцент беше как и какви дейности се организират на местно ниво в държавите членки, които да са полезни за детското включване. 
В заключителната сесия децата представиха работата и предложенията в панелите. Участие в нея взеха Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар за демокрацията и демографията, Ева Копач, координатор на Европейския парламент по правата на децата и заместник-председател на Парламента и Дидие Рейндерс, Европейски комисар по правосъдието.
Представителят от Съвета на децата към председателя на ДАЗД Адриана Вашева се включи и в заснемането на видео материали на тема "Защо е важно детското участие", посветени на събитието, като в своето интервю тя заяви, че децата трябва да имат глас във взимането на решенията, които ги касаят, защото те най-добре знаят през какви проблеми и трудности минават.