Детският съвет ще обсъжда как да се промени отношението на обществото към децата от институциите

07.09.2010г.

На 9 септември, четвъртък, ще се проведе редовното заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Темата на срещата е „Митове и реалност за децата в домовете. Как да променим отношението на обществото към тях”.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани ще открие официално заседанието в 14.00 часа /зала 5, служебен вход на МТСП/.

На дискусията ще бъдат излъчени филмите „Дом в дома” и „У дома, а не в дом”. Участниците ще предложат промени, чрез които може да се постигне повече инициативност и независимост на децата от специализираните институции.

След края на дискусията представителите на Съвета на децата ще присъстват на благотворителен мач за децата от домовете /18.00 часа, Национален стадион „Васил Левски”/.

На 10 септември, петък, от 11.30 часа в зала 1 на хотел „Родина” членовете на Детския съвет ще е включат в Националната среща „Детство за всички”. Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика по повод Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.