Децата искат дейността на ученическите съвети да се регламентира в закон

21.04.2010г.

Дейността на ученическите съвети да се регламентира в новия закон за училищното образование, като се запише, че в тези съвети имат право да участват ученици от 5. до 12. клас, предложиха членовете на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето на редовното си заседание днес на тема „Училището, за което мечтая”. Така ролята на учениците във взимането на важни въпроси за обучението и възпитанието в училище ще се повиши, е мнението на Съвета.

Зам.-министърът на образованието, младежта и науката Милка Коджабашиева представи пред Съвета проекта за нов закон за училищното образование, който е предложен от МОМН за широка обществена дискусия.

“Вие сте първите, които имате възможността на дадете своите препоръки към проекта, възползвайте се и бъдете активни”, каза Надя Шабани, председател на ДАЗД, при откриването на заседанието на Съвета на децата.

След като зададоха много въпроси на зам.-министър Коджабашиева и получиха от нея конкретни отговори, членовете на Съвета предложиха да се увеличат стипендиите на учениците и в закона да се запише, че те са процент от минималната работна заплата. Разликата между социалните стипендии и тези за отличен успех трябва да е чувствителна, като добрите ученици да получават повече, е мнението на децата.

Други предложени от тях промени се отнасят до часовете на класния ръководител. Броят на тези часове трябва да се увеличи и да се провеждат по годишна програма, предварително обсъдена с учениците, е мнението на членовете на Съвета на децата. Според тях в новия закон трябва да се издигне ролята на класния ръководител, като му се осигурява допълнителна квалификация, за да може той да е истински съветник на учениците по широк кръг от морално-етични проблеми. Класният ръководител трябва да поддържа пълноценна връзка не само с учениците, но и с техните родители, за да бъдат те информирани както за оценките и поведението на децата им в училище, така и съветвани как да скъсят дистанцията и да спечелят доверието на синовете и дъщерите си.

Съветът на децата ще обобщи всичките си предложения за промени и допълнения в проектозакона за училищното образование и до 5 май т.г. ще ги предоставят на ДАЗД. След това Държавната агенция ще ги предаде на министъра на образованието, младежта и науката.