Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Децата от ДДЛРГ "Надежда" получиха мартенички от зам.председателя на ДАЗД Калин Каменов

01.03.2010г.

Възпитаниците от дома за деца, лишени от родителски грижи "Надежда" в град София получиха нетрадиционен подарък по случай Баба Марта – детска театрална постановка.

Актьорите от АРТ ТЕАТЪР зарадваха децата с постановката "Необичайната Червена Шапчица". След края на представлението децата получиха мартенички от зам.председателя на ДАЗД Калин Каменов и от Лъчезар Илиев – младши експерт в Дирекция "Държавна политика за детето" към ДАЗД.

С тази своя иниациатива ДАЗД и театралите доказаха, че когато има желание всеки може да отдели малко време за да направят щастливи дори и за малко децата, лишени от родителската любов и ласка.