Децата от ДДЛРГ "Надежда" получиха мартенички от зам.председателя на ДАЗД Калин Каменов

01.03.2010г.

Възпитаниците от дома за деца, лишени от родителски грижи "Надежда" в град София получиха нетрадиционен подарък по случай Баба Марта – детска театрална постановка.

Актьорите от АРТ ТЕАТЪР зарадваха децата с постановката "Необичайната Червена Шапчица". След края на представлението децата получиха мартенички от зам.председателя на ДАЗД Калин Каменов и от Лъчезар Илиев – младши експерт в Дирекция "Държавна политика за детето" към ДАЗД.

С тази своя иниациатива ДАЗД и театралите доказаха, че когато има желание всеки може да отдели малко време за да направят щастливи дори и за малко децата, лишени от родителската любов и ласка.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.