Деца-доброволци с интерес към грижата за децата в социалните услуги

09.05.2018г.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с деца, участващи в програмата за детско участие на организацията „Надежда и домове за децата – клон България“. В срещата участваха заместник-министър Росица Димитрова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ана Ананиева и д-р Емил Тодоров, директор на дирекция “Закрила на детето” към АСП.

Децата споделиха мнението си как качеството на грижата за техните връстници, настанени в социални услуги, може да бъде подобрена. Те връчиха на министър Петков писмо, в което призовават да се закрият всички институции, а за настанените в тях деца да се създадат условия, които да им гарантират по-добър и щастлив живот.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова представи дейността на Съвета на децата и възможностите за по-активно участие на децата при вземането на решения в политиките за социална закрила. “На последното заседание на Съвета на децата в гр.  Хасково участниците обсъдиха идеи за конкретна работа, свързана с деинституционализацията. Основният акцент бе по отношение на младежите, настанени във възпитателни училища-интернати и как може да им се помогне за по-лесна адаптация и социализация.” каза още д-р Лилова. Тя призова всички деца да си сътрудничат в благородното дело за подпомагане на онези тях, които живеят в институции.