Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Деца от с. Караджово сурвакаха председателя на ДАЗД за празника Василица

14.01.2016г.

<div class="single_news">

Деца от Основно училище „Васил Левски“, с. Караджово, обл. Пловдив, сурвакаха за здраве и благополучие председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева.

Момичетата поздравиха екипа на Агенцията със специално подготвена за празника програма, в която разказваха за традициите на ромската Нова година. Празникът Василица, отбелязван на днешния ден, бе повод за гостуването на децата в ДАЗД, реализирано с посредничеството на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

„Образованието и изкуството са най-добрите начини да постигнете целите си. Пожелавам ви здраве, успехи в училище и много нови приятелства. Нашата цел е да покажем, че в България всяко дете е важно“, заяви г-жа Жечева. Тя подари на учениците Конвенцията на ООН за правата на детето, като им заръча не само да я прочетат, но и да дадат тази книжка на своите родители, за да научат правата на децата.

Дванадесетте момичета се похвалиха, че са получили правото да сурвакат председателя на ДАЗД, благодарение на редовното посещаване на училищните занятия и недопускането на слаби оценки.

Г-жа Жечева първа си изтегли късмет от баницата, която децата бяха подготвили за празника. Момичетата поканиха на гости в своето училище председателя на ДАЗД и екипа му, за да покажат разбирателството и толерантността между трите етноса, които учат в него.

С нови приятелства, снимки за спомен и обещания да се видят скоро завърши празникът, който децата от ОУ „Васил Левски“ сътвориха в Държавната агенция за закрила на детето.

В ОУ”Васил Левски”с.Караджово се обучават целодневно ученици от 1 до 8 клас от ромски, турски и бъгарски семейства от селата Кочево, Моминско и Караджово.

Училището разполага с модерна учебно-техническа база, просторни, светли и оборудвани с нови мебели класни стаи, голям физкултурен салон, санитарни възли, компютърен кабинет и стая за хранене на учениците.

Учителският колектив работи за изграждане у децата на позитивна идентичност със собствена култура и етнически произход. С еднакво уважение се отбелязват всички български, ромски и мюсюлмански празници.

[su_slider source="media: 5013,5014,5015"]

</div>