Деца от Центровете за настаняване от семеен тип в Лесичово бяха гости в Държавна агенция за закрила на детето

06.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">Малчуганите бяха на гости при г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на децата. Инициативата деца да посещават Държавна агенция за закрила на детето е на г-жа Кънева. Тя разговаря с децата. Под формата на игра г-жа Кънева им разказа кои са органите по закрила на децата. Те от своя страна разказаха за себе си, за училищните си успехи, за интересите си в спорта и изкуството.</p>
<p style="text-align: justify;">Децата бяха поздравени от заместник -министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. Групата посети кабинета на министър Петков и залата, в която той провежда официалните си срещи.</p>
<p style="text-align: justify;">Децата посетиха и Министерството на образованието, където също ги очакваха с нетърпение. С интерес разгледаха портретите на всички министри на образованието от началото до сега и чуха интересни истории. Интересен факт за децата бе да научат, че и самият Иван Вазов също е бил министър.</p>
[su_slider source="media: 7678,7679" limit="13" height="600" title="no" speed="2500"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.