Деца от ЦНСТ в Драгоман гостуваха на Държавната агенция за закрила на детето

15.05.2017г.

Деца от различни Центрове за настаняване от семеен тип гостуват в Държавната агенция за закрила на детето по програма за професионално ориентиране на младите хора.

Програмата има за цел да информира, насочи и подпомогне децата в избора на бъдеща професия. Председателят на ДАЗД, госпожа Офелия Кънева, оказва пълна подкрепа на инициативата, която започна с пасищението на деца от ЦНСТ Драгоман.

Децата разговаряха с председателя и заместник - председателя на ДАЗД Офелия Кънева и д-р Валентин Димитров и се запознаха с дейността и структурата на самата агенция.

Те от своя страна разказаха за себе си, за училищните си успехи, за интересите си в спорта и изкуството.

Децата взеха участие в избора на детски рисунки и есета в конкурса на Съвета на децата „Аз решавам“.

В сряда ще ни гостуват още деца, които ще „седнат в стола“ на главния секретар на Държавната агенция за закрила на детето.[su_slider source="media: 2950,2951,2952,2953" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]