Деца от ЦНСТ „Детска къща“ в Пловдив гостуваха на ДАЗД

10.01.2017г.

Деца от ЦНСТ „Детска къща“ към КСУДС в град Пловдив гостуваха днес в Държавната агенция за закрила на детето. Децата донесоха свои картини, които закачиха в изложбеното пространство на ДАЗД, което беше открито на 12-ти октомври 2016-та година. Място, където деца и младежи от цялата страна показват своето творчество и демонстрират своите умения и таланти.

В сладки приказки с председателят на ДАЗД Офелия Кънева младежите разказаха за най-важното си събитие от днешния ден, а именно, че президента на Република България Росен Плевнелиев ще им връчи наградите на херцога на Единбург за 2016-та година.

Това е една от най-големите програми за личностно развитие в света, която се провежда под патронажа на президента. Инициативата предизвиква младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и постигане на цели, формиране на лидерски качества и умения за работа в екип, както и да усъвършенстват физическата си активност.

След разговорите с г-жа Кънева децата се запознаха и с парламентарния секретар на Министерство на труда и социалната политика, Николай Павлов, който им разказа това в какво се състои неговата работа, за дейността на министерството, за структурата на управление на страната.

В кратката разходка в сградата на Министерство на труда и социалната политика, децата и младежите успяха да направят и снимки лично в кабинета на министър Зорница Русинова.

 

[su_slider source="media: 3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.