Деца спират с подигравките в училище

11.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова проведе иновативна дискусия с ученици в 119. СУ в София относно тормоза в училище. Учениците бяха предразположени да споделят открито горещите теми за агресията, тормоза, обидите, изолацията и последващата самоизолация. Признаха си, че все по-трудно разкриват проблемите си, защото са малко значимите възрастни, на които имат доверие, и защото и сред родителите и учителите има такива, които не се държат по правилата на доброто възпитание.

Д-р Лилова  провокира детския интерес със специално разработения за посещението Барометър на обиди, чрез който те окачествиха прецизно различните нива на проявите в ежедневието, както и това, че когато приятелите се обърнат срещу тях, не им се ходи на училище.

Директорът на училището, г-н Диян Стаматов, разказа, че разпространяването на тайните на приятелите в интернет е една нова форма на тормоз, която добива неочаквано големи размери.
Проявявайки се като добър психолог, благодарение на своя дългогодишен опит в работата с деца, д-р Лилова отправи предизвикателство към учениците да предадат и разпространят своя опит в 119. СУ с пощенската кутия „Ако се притесняваш да говориш, напиши го!” сред други столични училища.

Учениците написаха своите идеи за намаляване на тормоза и агресията в училище, като обещаха да направят поне по една своя стъпка за промяна към добро – спират с подигравките и проявяват толерантност към различните. Те сътвориха уникална пътека от стъпките си с позитивни послания.