Деца споделиха своите идеи за положителна промяна с ДАЗД и УНИЦЕФ

24.04.2015г.

<div class="single_news">

Над 30 деца разговаряха с председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, с постоянния представител на България в ООН посланик Стефан Тафров и с представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай. Те бяха избрани сред близо 7-те хиляди момчета и момичета, които от 10 март до 10 април 2015 г. попълниха първото по рода си пряко и широкомащабно онлайн допитването сред децата в България и се включиха във фокус групи. В тях участваха децата от малки и големи населени места; с различни етническа принадлежност; деца с увреждания; деца, които са потребители на социални услуги; деца от ученически съвети и младежки групи, както и от Съвета на децата към ДАЗД.

Младите хора идентифицираха и представиха пред възрастните основните предизвикателства в няколко области – бедност, некачествено образование, насилие и безпрепятствен достъп до наркотици, цигари и алкохол.

Бедността е ключов проблем. Децата я усещат в липсата на материални блага и всекидневна грижа, както и в отсъствието на родителите си, които работят много или на друго място – в по-голям град или в чужбина.

Почти всички деца заявяват, че обичат да ходят на училище и ценят образованието като начин да имат по-добро бъдеще и да се развиват. Същевременно обаче, според децата има остра нужда от осъвременяване на учебния материал, на начина на преподаване и на образователната система като цяло. За тях е много важно усвояването на по-приложими знания и умения, възможността за практика и трупане на опит, по-интерактивното обучение и използването на съвременните технологии.

Основните откроени проблеми в училище и в социалната среда са насилието във всичките му форми – физически и психически тормоз, унижение и грубост, както и безпроблемния достъп до вредни или забранени вещества.

Децата споделят още, че имат нужда от приятелско общуване с връстниците си и възрастните около тях, за да се чувстват сигурни, уверени и удовлетворени. Голяма част заявяват, че възрастните се вслушват в тяхното мнение, но същевременно повечето децата се притесняват да спорят с възрастни и учители и да отстояват позицията си.

За подобряването на тези сфери от живота на децата самите те споделиха с институциите редица решения и предложения. Сред тях са: групи по интереси в социалните мрежи; часове в училище, посветени на детските права; семинари и обучения за родители и младежи; подобряване на материалната база в училищата и условия за пълноценно свободно време в градската среда; стипендии за даровити деца; подпомагане на момчета и момичета със специални потребности и техните семейства; по-голямо присъствие в медиите на самите деца, на които да им бъде дадена възможност лично да изразяват мнението си по важни за тях теми.

Младежите отправиха и 5 основни въпроса към ДАЗД и УНИЦЕФ:
<ul>
<li>Защо децата в България имат по-лесен достъп до цигари, алкохол и наркотици в сравнение с останалите деца по света?</li>
<li>Какво правят държавните органи за интеграцията на децата от етнически малцинства?</li>
<li>Защо децата често проявяват голяма агресия към собствените си съученици и връстници?</li>
<li>Какви са най-честите сигнали, които постъпват на националната горещата телефонна линия за деца – 116 111?</li>
<li>Какво кара представителите на ДАЗД, УНИЦЕФ и ООН да се занимават с детските права и да са посветили работата и живота си на каузи в подкрепа на децата?</li>
</ul>
Децата обещаха да предоставят писмено своите изводи, препоръки и въпроси на държавните институции, а ДАЗД се ангажира да направи всички тях достояние на властите в страната – заедно с анализа на отговорите на близо 7-те хиляди деца и младежи, които се включиха в информационната и социална кампания на УНИЦЕФ „Моят глас е важен“.

Всички набелязани предизвикателства и техните решения се очаква да допринесат за актуализацията на Националната стратегия за детето. Това е основният документ, който определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България. Тя е разработена в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност.

[su_slider source="media: 5419,5420"]

</div>