Днес отбелязваме Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие

18.11.2021г.

На 18 ноември 2021 г. отбелязваме Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, посветен на темата „Кръгът на доверие да е наистина безопасен за децата“. Този ден е предназначен за деца и за всички, които взаимодействат с тях в личен или в професионален план.

По-голямата част от сексуалното насилие над деца се случва в неговия кръг на доверие. Когато вредата е нанесена от човек, когото познават, на когото се доверяват и дори обичат и възхищават, за тях е особено трудно да разкрият и преодолеят злоупотребата. По време на ограниченията, наложени за намаляването на разпространението на Covid-19, децата, които са затворени със своите насилници, имат дори още по-малки шансове да потърсят помощ.

Според Съвета на Европа, когато се съобщава за злоупотреба в кръга на доверие на детето, жертвата и семейството често преминават през изпитание поради лоша координация между различните системи. Въпреки това има много мерки, които може да се предприемат за предотвратяване на злоупотребата в кръга на доверие и много други, които са се оказали ефективни в защита на своите жертви.

Съветът на Европа периодично предоставя ясни насоки и идентифицира различни обещаващи практики за предотвратяване на злоупотреби в кръга на доверие и защита на жертвите. През последните години Съветът на Европа: 
- популяризира значението на превантивните мерки сред всички групи заинтересовани страни, по-специално в предучилище, училище и в спорта;  
- насърчава обещаващи практики като модела Barnahus – Детски къщи, подкрепящи деца жертви и/или свидетели на насилие, включително сексуално насилие;
- разработени са материали за повишаване на осведомеността на децата, които са насърчавани да говорят; 
- идентифицирани са протоколи и техники за обучение за откриване на сексуално насилие над деца и за изслушването им, когато докладват; 
- призова за засилен предварителен преглед и контрол на лицата, които са в близък контакт с деца; 
- подчерта необходимостта от укрепване на образованието по тези теми, включително и за взаимоотношенията между децата; 
- обърна внимание на спешната нужда от подкрепа на деца, които показват вредно сексуално поведение; 
- разработени са обучителни материали за правоприлагащите органи.

Повече информация за Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие може да бъде намерена на страницата на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day.