Доктор Валентин Димитров взе участие в кръгла маса на тема „Агресията в българското общество – необходимост от противодействие“

16.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">Доктор Валентин Димитров взе участие в провелата се в Народно събрание кръгла маса на тема „Агресията в българското общество – необходимост от противодействие“. На дискусията бяха  поканени представители на различните политически сили, на държавните институции, на неправителствени организации и експерти, ангажирани по темата.</p>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.