Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Доктор Валентин Димитров участва на кръгла маса на тема "Проблеми на детското здравеопазване"

19.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Доктор Валентин Димитров, заместник – председател на Държавна агенция за закрила на детето участва на кръгла маса на тема „Проблеми на детското здравеопазване“, която се състоя днес в Народното събрание.  По време на кръглата маса се проведе широка дискусия и изказаха се много констурктивни мнения.</p>
<p style="text-align: justify;">Доктор Валентин Димитров, честити днешния празник на българските лекари.</p>