Доктор Валентин Димитров участва на кръгла маса на тема "Проблеми на детското здравеопазване"

19.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Доктор Валентин Димитров, заместник – председател на Държавна агенция за закрила на детето участва на кръгла маса на тема „Проблеми на детското здравеопазване“, която се състоя днес в Народното събрание.  По време на кръглата маса се проведе широка дискусия и изказаха се много констурктивни мнения.</p>
<p style="text-align: justify;">Доктор Валентин Димитров, честити днешния празник на българските лекари.</p>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.