Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото” бе открита в Държавна агенция „Архиви”

10.12.2014г.

Председателите на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и на Държавна агенция „Архиви” г-н Иван Комитски откриха документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото”. Експозицията от архивни материали е подредена в изложбената зала на ДА „Архиви” и показва създаването на организираната дейност за защита на детето в България в началото на ХХ век чрез Съюз за закрила на децата /СЗД/.

В изложбата могат да се видят учредителния протокол и устава на Съюза, двете негови списания “Нашето дете” и “Ден на детето”, благодарствени писма за отпуснати средства за изграждане на трапезарии и осигуряване на безплатна храна, годишни отчети, окръжни писма и др. интересни документи. Отделни табла са посветени на проф. д-р Стефан Ватев – един от учредителите на Съюза и негов първи и дългогодишен председател, и на Софийския митрополит и екзарх Стефан – член на управителния съвет и председател на Върховния комитет за организиране на Деня на детето.

За изложбата са използвани документи и фотографии от Централния държавен архив – от фонда на Монархическия институт и от извънредно богатия фонд на Съюза за закрила на децата; от Държавния архив – София, както и от държавните архиви в Кюстендил, Пловдив, Смолян, Сливен, Видин, Ловеч, Габрово, Търговище и Шумен.

„Изложбата показва историята и делото на едни родолюбиви българи, осъзнали преди 90 години, че всяко дете е важно и трябва да получи всичко необходимо, за да живее и да се развива. В устава на Съюза децата са наричани „националните деца”. Там е записано още, че „гладното дете трябва да бъде нахранено, а болното – излекувано”, заяви в приветствието си председателят на Държавната агенция за закрила на детето. ”Почти век след учредяването на тази организация и 25 години след приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето ние като общество и като институции нямаме право да губим нито един ден. Наша е отговорността да осигурим на младите хора подходящи условия да реализират мечтите си и да изказват свободно мнението си. Ето защо тук са и отличените рисунки от конкурса на ДАЗД „Победи опасността!”, с които деца на различна възраст от цялата страна представят своите виждания за безопасна и сигурна среда, в която искат да живеят”, допълни г-жа Ева Жечева.

Председателят на Държавна агенция „Архиви” г-н Иван Комитски обяви, че голяма част от изложените документи се показват за първи път. „Трудно е в една изложба да се покаже мащабната и многостранна родолюбива дейност на Съюза за закрила на децата. На тези извънредно интересни документи и любопитни фотографии се вижда откриването на детски и ученически безплатни трапезарии, детски и ученически колонии, летовища, почивни домове и игрища, детски ясли, специализирани училища, сиропиталища и др. А с включването на детските рисунки направихме връзка между миналото и бъдещето”, заяви г -н Комитски.

Първите гости, които разгледаха изложбата, бяха заместник-председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 43-то Народно събрание г-н Иван Чолаков, представители на министерствата на културата и образованието и науката, на регионалните инспекторати по образование София – град и София област, преподаватели и ученици.

Специален поздрав към гостите отправиха коледари от столичното 140 СОУ „Иван Богоров”.

Съюзът за закрила на децата е учреден през юни 1925 г. Дейността му е изцяло на обществени начала и се финансира от дарения. Той има за цел „да се грижи за всестранното физическо и духовно развитие на всички деца до 18-годишна възраст“. Задачата му е да поощри и обедини всички усилия в страната, които имат за цел да подготвят и осигурят едно добро настояще и бъдеще на българското дете. Бори се с детската смъртност, за законодателство за закрила и насърчаване на откриването на институти на майката и детето, уреждане на „Ден на детето“, здравна просвета за правилно гледане и хранене на децата, обединяване на всички дружества, учреждения и лица, които желаят да се грижат за децата.

Особен приоритет на Съюза са сираци, деца на бедни родители, деца-работници, подхвърлени деца, незаконородени деца, деца с порочни наклонности, безприютни деца, деца с телесни недостатъци. Организацията се ползва с широка обществена подкрепа и успява да достигне навсякъде, където се отглеждат деца, и да промени мястото им в обществото.

Експозицията, която е част от Националната кампания „2014 – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето,  ще продължи до края на годината и до нея ще имат свободен достъп всички желаещи.

През 2015 г., когато се навършват 90 години от създаването на Съюза за закрила на децата,  изложбата ще бъде показана и в областните градове в страната.