До 1 септември 2014 г. се приемат детски творби за участие в конкурса на ДАЗД "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”

27.08.2014г.

Остават две седмици до крайния срок за приемане на творби за участие в конкурса за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”. Той се провежда в рамките на кампанията на Държавната агенция за закрила на детето „2014 – година на правата на детето”, обявена по повод 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

До 1 септември всяко дете на възраст от 5 до 18 години може да представи в ДАЗД до 3 творби - рисунка, фотография или фотоколаж, които изразяват възможните опасности в обкръжаващата среда, както и начините да бъдат избегнати.

Творбите на децата ще бъдат оценявани и класирани от специална комисия.

Над 400 момчета и момичета вече са изпратили своите впечатления и предложения за създаване на сигурна и безопасна среда за развитие на  децата и младите хора в България.

До 3 ноември 2014 г. пък е срокът за участие във втория конкурс на кампанията. В него могат да кандидатстват реализирани и реализиращи се през тази година програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца. Приемат се номинации от детски градини, училища, читалища,  клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; от държавни институции, областни и местни администрации; от неправителствени организации и фирми.

Награждаването на всички победители ще се проведе на 20 ноември 2014 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.