До 20 октомври се приемат документи за получаване на финансова подкрепа по инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г.

24.08.2015г.

До 20 октомври 2015 г. се приемат документи за финансова подкрепа в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г. За провеждането й през тази година ще бъдат използвани 49 613,34 лв., събрани от дарения. Те са предназначени за младежи в неравностойно положение, които ще продължат обучението си след завършване на средно образование. Всеки одобрен кандидат ще получи еднократна помощ в размер до 2000 лева.

Благотворителната инициатива "Подкрепи една мечта" на президента на Република България Росен Плевнелиев насърчава подготовката и реализацията на млади хора след напускането им от специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или социален учебно-професионален център.

Тя се реализира от 2012 г. чрез сътрудничество между Администрацията на президента, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Институциите обединяват ресурсите си за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.