Държавната агенция за закрила на детето излъчва на живо събитието"Д@!ЗДр"

01.06.2018г.

Поради огромния интерес на деца от цяла България, Държавната агенция за закрила на детето ще излъчва събитието "Д@!ЗДр" на живо от зала "АСИКС АРЕНА". "Подготвили сме малък подарък за всички деца от всяка точка на България, които днес имат огромно желание да видят любимците си на живо, но поради различни причини не могат да са в залата." - заяви д-р Елеонора Лилова. Линк:

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.