Държавната агенция за закрила на детето и БЧК ще защитават заедно децата

07.03.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Български червен кръст (БЧК) обединяват усилията си с цел защита на всяко дете на територията на България. Това обяви председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова по време на кръгла маса „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях“, която се реализира по проект „Да опознаем другия“. Двете институции ще защитават децата, независимо от възраст, пол, религия, степен на образование и потребности. Освен това ще бъдат подпомагани техните семейства при изразено желание трайно да се установят на територията на страната, подчерта д-р Лилова. Тя допълни, че държавните органи, съвместно с неправителствения сектор, работят усилено в посока подобряване на грижите на непридружените малолетни и непълнолетни деца – мигранти. Също така се осъществява активно сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации.

Реализацията на проекта „Да опознаем другия“ ще даде възможност да бъдат проучени и анализирани нагласите на българите към бежанците и мигрантите. Изпълнението му ще позволи хората да бъдат информирани, за това колко е важно да бъдат приети, желаещите чужди семейства и техните деца в нашето общество, да общуват с тях, да им бъде дадена възможност да преодолеят всички неволи, които са преживели. „Друг важен момент е, че всеки български гражданин може да бъде убеден, че държавата има отговорност, както към чуждите граждани, така и към всеки свой гражданин, а това най-добре личи при грижата за децата. Основната роля на ДАЗД е да покаже, че всяко дете е важно и значимо, защото децата са нашето бъдеще, пред което нямаме право на провал“, каза още Елеонора Лилова.

Проектът „Да опознаем другия“ се реализира от ДАЗД и БЧК с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от ЕС.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.