ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НАГРАДИ ОТЛИЧИЛИ СЕ УЧЕНИЦИ В ДВА КОНКУРСА

20.12.2018г.

С много широки усмивки, лъчезарни лица на деца и приповдигнато настроение започна денят в ДАЗД. Днес, 20.12.2018 г., Държавната агенция за закрила на детето бе домакин на две мероприятия, които се състояха в Зала 5 на Министерство на труда и социалната политика.

Съвместно с Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив, Държавната агенция награди победителите в организирания Национален конкурс „Плакат“, при училищата по изкуства и култура към Министерство на културата.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова приветства младите творци, пожела им бъдещи успехи, като им подсказа самите те да генерират идеи за подобни конкурси. Тя изрази своето удовлетворение от изключително успешното сътрудничество с  Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив и изяви готовност за бъдеща подкрепа на конкурса, който да се се развива, като се привлекат още повече участници.

От страна на Министерство на културата беше посочено, че този конкурс ще бъде включен в календара по Наредбата за децата с изявени дарби, като класираните на призовите места ще получават едногодишна стипендия.

Kонкурсът за плакат бе насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуствата. Тематиката е свързана с правата на децата, а именно „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“. По време на награждаването присъстваха учениците, техните родители и близки, представител на Министерство на културата, на  Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив. Презентирани бяха и 53 творби на деца от различни училища по изкуствата, взели участие в конкурса. Творбите бяха представени на 20 ноември в гр. Пловдив, предстои тяхното представяне и в гр. София.

Второто събитие бе по повод детското и младежкото сърфиране в интернет пространството. През 2018г., ДАЗД обяви конкурс за деца и младежи на тема: „Безопасност на децата в дигитална среда“. Идеята на конкурса бе да се стимулира детското участие и да се реализират идеи, създадени от деца за деца, за мобилни приложения с цел „Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата“. Журито, в състав: софтуерни специалисти, киберполицаи от ГДБОП, експерти и известни личности, оцени идейните предложения и реализираните проекти по следните критерии: ясно описание на идеята, конкретна цел на приложението, тип на приложението, предназначение, обхват на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, иновация и автентичност.

Тематичните области, които бяха избрани за идейните и проектните предложения са:

  • ограничаване на кибертормоза, речта на омразата; 
  • избягване на кибер измами, кражби на данни от финансово-платежни инструменти;
  • елиминиране на сексуалната злоупотреба;
  • съхраняване на анонимност в интернет и интернет-идентичност; 
  • използване на социалните мрежи - създаване на приятелства, ограничаване на неблагоприятните ефекти;
  • създаване на авторско съдържание, творческо използване на новите информационни технологии, интернет като възможност за стимулиране на творческия потенциал.

С призовото място бе отличен Александър Ковалчук от Димитровград (Професионална гимназия "Проф. д-р. Асен Златаров") за предложението му в Националния конкурс „Мобилно приложение“ на тема „Безопасност на децата в дигитална среда“. Деян Благоев от софтуерната компания „Булбера“ връчи голямата награда – мобилен телефон.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.