ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

05.03.2019г.

На 02.03.2019 г. Държавната агенция за закрила на детето обяви процедура за избор на нови членове на Съвета на децата. Поради изтичане на мандата или навършване на 18 години са обявени свободни места за областите Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Русе, Силистра, Сливен, София, Търговище, Хасково, както и две места за деца от уязвими групи, и едно място за представител на децата, получили международна закрила в България. 

 

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 17 години, които притежават креативност, организаторски умения, мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития, могат да изразяват и защитават общото мнение.

 

Повече информация и документи за кандидатстване, можете да откриете на следния линк:

  

https://sacp.government.bg/съвет-деца/дазд-обявява-процедура-за

 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 150 момичета и момчета от цялата страна.