ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ВРЪЧИ ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА „АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ 2019 НА ОБЩИНИ, УЧИЛИЩА И ОРГАНИЗАЦИИ

20.11.2019г.

На 20.11.2019 година, на официална церемония в Зала „Триъгълната кула на Сердика“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за втори път връчи наградата Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Чрез отличителния знак Агенцията подкрепя труда на общини, юридически лица, доставчици на услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и др., в посока ефективност и качество на дейностите. 

В обръщението си към присъстващите в залата, домакинът на събитието – д-р Елеонора Лилова, сподели: “Днес се навършват 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. Тази година е по специална, защото се връчва и награда в новата категория „Значимо партньорство. В този конкурс няма победители и победени. Приемете го като знак на уважение и признателност от ДАЗД към вашия труд”.

Официални гости на събитието бяха: Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, Живка Първанова – областен управител на град София, Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, Ана Ананиева – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление по образование – София-град.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ е ежегодно събитие, а награди се присъждат за принос в грижата за децата, за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие. Целта е да се стимулира осигуряването на по-високо качество на живот на децата и юношите.

Отличителният знак се връчва за постижения  в четири категории – устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновация и значимо партньорство.

Отличените за 2019 година са избрани от седемчленна комисия, под ръководството на председателя на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на Агенцията, общественици, представители на медиите и др. Наградите са определени в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории.

За първи път Държавната агенция за закрила на детето дава награда за „Значимо партньорство“, като част от отличието „Аз гарантирам щастливо детство“. Новата категория ще представя най-добрите примери за ефикасността от работата на партниращи си организации. За новата наградата са номинирани общини, граждански организации, доставчици на услуги за деца, детски градини, училища, читалища и др., които имат доказан принос в грижата за деца и създаването на по-добри условия за тяхното пълноценно развитие.

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.