Държавната агенция за закрила на детето и Регионално управление на образованието – София-град проведоха семинар на тема „Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието“

Държавната агенция за закрила на детето и Регионално управление на образованието – София-град проведоха семинар на тема „Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието“

25.03.2022г.

„Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието“ обсъдиха директори, педагогически съветници и психолози от образователни институции на семинар организиран от Държавната агенция за закрила на детето Регионално управление на образованието – София-град с подкрепата на Министерство на образованието и науката.
„Опасностите за децата в онлайн пространството нарастват постоянно. Напоследък, особено и заради пандемията от COVID-19, все повече се увеличава и времето, което те прекарват в мрежата. Изключително важно е да предпазим децата от опасностите в мрежата, но не и да спираме достъпа им до интернет пространството. Вярвам, че мрежата може да бъде безопасно и полезна за децата ни, затова ние възрастните трябва да положим всички усилия, за да гарантираме безопасността им навсякъде, включително онлайн“, това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова при откриването на семинара.
Какви са новите опасностите за децата в интернет дискутираха участниците в семинара с представители на отдел Киберпрестъпност към Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност"-МВР. От Министерството на образованието и науката обсъдиха с директори, педагогически съветници и психолози от образователни институции добри практики за закрила на детето и справяне с агресията и тормоза.
В дискусията се включи и представител на УНИЦЕФ България с презентация за  холистичен подход за превенция и реакция на онлайн насилието в различни сектори.
Г-н Елик Кацав и д-р Нава Коен Авигор от Агенцията  за защита на детето в киберпространството на Израел представиха тема „Кибертормозът сред подрастващите и ролята на училището за справяне с него“, като запознаха присъстващите с методите и постигнатите резултати в превенцията на кибертомоза над деца в Израел. Г-н Владимир Брофенбронер от Черноморска академия за сигурност проведе обучение по същата тема.
Процесът по разработването на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца и работата на Националната телефонна линия за деца 116 111 представиха експерти от Държавната агенция за закрила на детето.
С тема „Децата и тяхната сигурност в интернет пространството“ в семинара участие взеха и от Национален център за безопасен интернет.
Проф. д-р Мария Баева от Софийски университет „Кл. Охридски запозна директорите, педагогическите съветници и психолозите от образователни институции с лекция „Управление на професионалния стрес и емоциите“
С лекции в семинара се включиха още: Явор Колев, експерт по киберсигурност, доц. Диана Бакалова, Институт за изследване на населението и човека към БАН, както и предствители на Комисията за защита на личните данни и Център за творческо обучение.
По време на събитието бяха представени и нови информационни материали за безопасност в мрежата, които Държавната агенция за закрила на детето изготви и предоставя на образователните институции.