Държавната агенция за закрила на детето организира майсторски клас „Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“

Държавната агенция за закрила на детето организира майсторски клас „Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“

14.06.2022г.

Правата на децата в дигитална среда и отговорности на професионалистите, предизвикателства пред педагогическите специалисти за реализиране на работа в дигиталната среда са само част от темите на майсторски клас „Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“, организиран от Държавната агенция за закрила на детето заедно с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и с партньорството на Министерството на образованието и науката и РУО на МОН за директорите и педагогически специалисти от образователни институции.
“Темата за киберсигурността на децата е важна за всички – за самите тях, родителите, професионалистите, институциите и цялото общество. Държавната агенция за закрила на детето поставя акцент именно върху безопасността им в мрежата. В началото на годината със съдействието на Регионалното управление на образованието – София-град проведохме анкета сред 2 500 ученика от 17 училища в столицата. Ще положим всички усилия да проведем анкетата в цялата страна. 26% от анкетираните в София деца са получавали предложения за подаръци от непознати хора в киберпространството, 32% не са споделили с никого, че са били жертва на кибертормоз. Тези резултати съвсем ясно показват, че трябва спешно да се работи в насока безопасност в интернет за децата. Сигурна съм, че представените добри практики по време на този майсторски клас ще са от полза на всички участници“, това каза д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Изключителен интерес сред участниците в обучението предизвика презентацията на тема Образование 4.0 и алфа децата, която представи проф. д-р Галин Цоков от Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Доц. Ивайло Старибратов от катедра „Компютърни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ и съветник на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков представи по време на майсторския клас дигитализацията в средното образование и политики на Министерство на образованието и науката в тази насока. Част от панелите модерира и д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град.
Представители на Регионалнен център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град презентираха платформата „Подкрепи ме“ и терапевтичните ресурси на Центъра. „Дигитална раница в средното образование“ и „Иновации и модели за дигитална трансформация“ са темите, които провокираха дискусия и интерес между участниците и лекторите в майсторския клас.
Панелът „Предизвикателства пред педагогическите специалисти за реализиране на работа в дигиталната среда“, в който участие взеха от Фондация „Заедно в час“.
Добри практики с използването на дигитализацията в средното образование представиха пред колегите си училища и детски градини от различни градове в страната – София, Кюстендил и Русе.