Държавната агенция за закрила на детето се самосезира по повод на два инцидента с деца

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира по повод на два инцидента с деца

28.07.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и изиска спешно проучване за случая с 3-годишното дете, пострадало при падане от третия етаж в Чепеларе. Изготвени са писма до компетентната дирекция „Социално подпомагане към АСП, като е изискана цялата информация. Социални работници работят на терен със семейството на пострадалото дете, а експертите на ДАЗД, са в готовност да окажат нужната подкрепа, както на детето и близките му, така и на социалните работници, ангажирани със случая.
Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и следи и работата по случая на сбиване между непълнолетни на територията на гр. Сандански. Свикан е екип по Координационния механизъм за насилие с експерти от всички компетентни институции – МВР, Прокуратурата, Дирекция „Социално подпомагане“ и представител на общинската администрация, за да се намери най-точния подход за работа с всички замесени в случая. На семействата и децата е предложена подкрепа и работа със социални работници и психолози, като към този момент, те не желаят такива услуги. Децата нямат предишни провинения. 
„Само за няколко дни отново сме свидетели на инциденти с деца. Като председател на Държавната агенция за закрила на детето съм непримирима към ситуации, които застрашават безопасността и здравето на дете, където и да се намира то. За съжаление това не е първия повод, при който отново да апелирам всички ние като общество да бъдем отговорни и да пазим нашите деца. Нека бъдем хора, които не оставаме безучастни, ако знаем, че някъде има дете в риск, защото само с информация към родителите или към органите по закрила  при нужда, и то, и неговите близки, ще получат навременна подкрепа и  необходимата помощ“, заяви д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.