Държавната агенция за закрила на детето започна инициатива за познаване и съхраняване на българската история

Държавната агенция за закрила на детето започна инициатива за познаване и съхраняване на българската история

02.11.2022г.

По повод 1 ноември – Денят на народните будители Държавната агенция за закрила на детето стартира инициатива за опознаване и съхраняване на българската история. На 30 училища на територията на всички области в страната, в които има представители на Съвета на децата към председателя на ДАЗД д-р Теодора Иванова , ще бъде подарен сборник с 16 табла с важни исторически личности и събития – от  Паисий Хилендарски до обявяването на независимостта на България.
Първи историческия сборник получиха Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в гр. Кюстендил, където се обучава Анна-Мария  Гъркова, представител на област Кюстендил в Съвета на децата към председателя на ДАЗД.
„Безценни за всички нас са заветите оставени от Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски и всички български герои. Техният пример и саможертва са наследството, което трябва да бъде съхранено и предавано от поколение на поколение. Вярвам, че само познавайки славната ни история, ще успеем да изградим успешното бъдеще на родината“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД, която днес лично подари първия исторически сборник на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в гр. Кюстендил.
Директорът на училището Ивайло Карадачки благодари на д-р Теодора Иванова, че са част от инициативата на ДАЗД и подчерта, че успехите на възпитаниците на ПГИМ "Йордан Захариев" са много в различни прояви и състезания.
Представителят на Съвета на децата от област Кюстендил Анна-Мария Гъркова показа училището си на председателя на ДАЗД д-р Теодора Иванова и обсъдиха важни за Анна-Мария и съучениците й теми.
Предстои още 29 училища да получат своите исторически сборници, подарък от Държавната агенция за закрила на детето.