Държавната агенция за закрила на детето върна в страната българче, изоставено в Украйна

Държавната агенция за закрила на детето върна в страната българче, изоставено в Украйна

30.11.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето със съдействието на Министерството на външните работи и Агенцията за социално подпомагане организира прибирането на дете на година и половина, български гражданин в страната. Детето e изоставено от биологичните си родители в Украйна веднага след раждането, като същите са представили нотариално заверено съгласие да бъде дадено за осиновяване.
Държавната агенция за закрила на детето е уведомена за случая от посолството на Република България в Украйна. Информацията е, че органът за настойничество и закрила в град Киев, не може да предприеме мерки и да полага грижи за детето. В условията на война в страната не може да се гарантира неговата безопасност.
В резултат на добра координация между българските и украинските институции, ДАЗД извърши всички необходими действия, за да се прибере детето в България, придружено от социален работник от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, медицинско лице, осигурено от Сдружение “Еквилибриум” и с подкрепата на международната организация А“21“ и „Надежда и домове за децатаклон България“.
„Изключително съм щастлива и благодарна на всички институции и партньори от неправителствения сектор, че с общи усилия едно дете – български гражданин е върнато в страната, за да получи необходимите грижи в подкрепяща и защитена среда. За ДАЗД  от  първостепенно значение е да гарантира сигурност и възможност за развитие и отглеждане на всяко българско дете, независимо къде се намира“, това каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД, която посрещна детето и придружаващите го социален работник и медицинска сестра на Летище София.
Детето ще бъде настанено в подходяща социална услуга.