Държавната агенция за закрила на детето е домакин на изложба с творби на ученици от 140. СУ „Иван Богоров“

Държавната агенция за закрила на детето е домакин на изложба с творби на ученици от 140. СУ „Иван Богоров“

13.04.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето е домакин на изложба с творби на ученици от 8, 9 и 10 клас на професия Графичен дизайнер в 140.СУ „Иван Богоров“, град София
„Държавната агенция за закрила на детето подкрепя всяка инициатива, която насърчава и показва детските таланти. За децата е важно да получават удовлетворение от положените от тях усилия. Затова ДАЗД с удоволствие прие да е домакин на ученическата изложба „Калейдоскоп“. Убедена съм, че днес в Агенцията са изложени творбите на едни от най-добрите бъдещи графични дизайнери“, това каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД, която заедно с част от талантливите автори и техните учители откриха изложбата.
Тематичното разнообразие в изложбата „Калейдоскоп“ включва произведения, свързани с приложната графика, цветознание, живопис, графични техники, рисунка, типаж и анимация, стилизация и комбинаторика. Чрез тях учениците са изразили своите емоции, интереси и желания и са показали уменията си, които ежедневно усъвършенстват.