Държавната агенция за закрила на детето извършва проверка по повод случая на насилие над дете в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Държавната агенция за закрила на детето извършва проверка по повод случая на насилие над дете в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

28.06.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето извършва проверка в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с. Лесново, община Елин Пелин.
През вчерашния ден на официалния интернет сайт на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е постъпил сигнал за насилие над дете, без да се посочва мястото, където е извършено. В късния следобед на електронната поща на Агенцията е получен втори сигнал с прикачен видеоклип от социалните мрежи, отново без конкретика. Своевременно са предприети действия за установяването на местонахождението и в днешния ден е разпоредена проверка.
„Държавната агенция за закрила на детето е непримирима към всеки акт на насилие над дете. Апелирам към цялото ни общество да бъдем отговорни към децата си. Ние сме тези, които трябва да ги пазим и да им даваме своята подкрепа и най-вече добър пример. ДАЗД ще извърши проверка на социалната услуга за спазване правото на децата на закрила срещу насилие, каквито са правомощията на Агенцията. Искам да благодаря и на гражданите, които не остават безучастни и подават сигнали, както и на медиите, които реагират своевременно на подобни казуси. Разчитайки на професионализма на българските медии, призовавам за особена чувствителност, когато се касае за случаи с деца“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Днес проверяващият екип на Държавната агенция за закрила на детето проведе редица разговори с децата, настанени в социалната услуга, и срещи с персонала и ръководството му. По предварителна информация в центъра са настанени 12 деца. Служителят, който се вижда на видеото, е отстранен от работа до изясняване на случая.
След приключване на проверката от страна на ДАЗД ще бъдат предприети необходимите действия и мерки.