Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ България подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество

Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ България подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество

04.07.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество. В него е посочено, че основен приоритет в съвместната работа на ДАЗД и УНИЦЕФ е постигне на напредък в областта на спазването правата на децата.
В меморандума е записано, че и двете страни  споделят отговорността и потвърждават ангажимента си да насърчават и защитават правата на децата, така както са постановени с Конвенцията на ООН за правата на детето.
„За Държавната агенция за закрила на детето е от първостепенно значение доброто взаимодействие с УНИЦЕФ България, както и с всички институции и организации, така че в синхрон и с общи усилия да постигнем максимален успех в защитата и спазването правата на децата. Вярвам, че осигуряването на щастливо детство, защитена и подкрепяща среда, достъп до качествени социални услуги и шанс за пълноценно развитие на всяко дете са теми, които обединяват не само нас, но и цялото ни общество и трябва да положим всички усилия, за да ги постигнем“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД при подписването на меморандума.
Продължаване на сътрудничеството за укрепване на капацитета на професионалистите, работещи в сферата на правата на децата и тези, работещи с деца и семейства; подкрепа на родителството като част от системния подход за ранна интервенция; подкрепа и насърчаване на детското и младежкото  участие и повишаване на информираността и чувствителността на българското общество за познаване, зачитане и спазване на правата на децата, са само част от приоритети разписани в Меморандума за сътрудничество между ДАЗД и УНИЦЕФ България.