Държавната агенция за закрила на детето организира в град Сливен междуинституционална среща на тема „Превенция на детските бракове и ранни раждания“

Държавната агенция за закрила на детето организира в град Сливен междуинституционална среща на тема „Превенция на детските бракове и ранни раждания“

15.12.2023г.

Как да се подобри превенцията на детските бракове и случаите на ранни раждания, обсъдиха представители на компетентните институции и на неправителствени организации на междуинституционална среща, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Събитието се проведе в гр. Сливен и е част от изпълнението на Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ (2023 - 2026) и плана за действието й, изготвени под ръководството на ДАЗД.
В Програмата и плана за изпълнението й са разписани конкретни стъпки, сред които прилагане на доказали своята ефективност добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове, включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители.
Изготвените анализи на предоставени данни от Министерството на здравеопазването и от Националния статистически институт за ранните бракове и раждания показва, че почти една четвърт от всички, са на територията на община Сливен, включително случай с бременна на десет години. Данните изискани и анализирани от екипа на Държавната агенция за закрила на детето сочат, че през 2022 г. на територията на община Сливен има 4 деца на 13 години, които са родили, 28 родилки са били на 14 години, а на 15 години са станали вече майки 72 момичета. Затова първата междуинституционална среща по темата е в гр. Сливен, като такива се предвиждат и в други общини, в които се наблюдават ранни бракове и раждания.
„Изключително наложително е всички компетентни институции и неправителствения сектор да намерим по-работещите решения за превенция на това толкова страшно явление детски бракове и още повече на ранните раждания. За всеки човек е ясно, че правата на тези деца, въвлечени в ранно съжителство и родителство, са не само нарушени, а са потъпкани, защото тези деца са лишени от детство, на тях им е отнет шанса за пълноценно развитие, те не ходят на училище, не работят и това се предава и на следващото поколение. Необходимо е да намерим подхода за работа с родителите, с по-възрастните от разширеното семейство, така че да сведем до минимум практиката деца да раждат деца“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД при откриването на срещата.
Една от основните цели на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е промяна изцяло на обществените нагласи към ранните бракове и раждания. Предстои изключително много работа, като първата стъпка са тези междуинституционални срещи, за да набележим заедно предизвикателствата и да ги отстраняваме, допълни Камелия Николова, главен секретар на ДАЗД и подчерта, че по предложение на Държавната агенция за закрила на детето са предвидени промени в Семейния кодекс за отпадане на възможността за сключване на брак на навършили 16 години лица с разрешение на съда.
По време на срещата представителите на различни институции споделиха опита си със случаи на ранни бракове и раждания. Децата живеят в лоши битови условия, следват традиционни практики на капсулирани общности, нарушаващи правата на децата. Най-често в болнично заведение малолетните бременни се водят много късно, често отказват лечение, нямат лични карти и се придружават не от родители, а от непълнолетни родственици. Липсва им всякакъв родителски капацитет, което от своя страна води до още деца в риск от неглижиране и изоставяне, стана ясно по време на срещата.
Участие в срещата взе и областният управител на Сливен инж. Маринчо Христов, както и д-р Ева Жечева, директор на Дирекция „Права на детето“ към омбудсмана на Р България, д-р Кристиана Станкова, началник на РУО – Сливен, представители на прокуратурата на Република България, регионалните здравни инспекции, ОД на МВР и районните управления, териториални структури на агенцията за социално подпомагане, д-р Иван Радков, началник отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Хаджи Димитър“, гр. Сливен. Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и д-р Весела Банова, психоаналитик и председател на Сдружение „Дете и пространство“ запознаха участниците в кръглата маса със спецификата на работа на терен с ромските общности.