Държавната агенция за закрила на детето се самосезира във връзка с медийни публикации за насилие над дете в детски образователен център

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира във връзка с медийни публикации за насилие над дете в детски образователен център

23.04.2024г.

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира във връзка с медийни публикации за насилие над дете в детски образователен център в гр. Пловдив. В ДАЗД не е подаван сигнал, свързан с цитирания в медиите детски образователен център. След медийните публикации своевременно ДАЗД сезира и изиска информация от компетентните институции. След получаване на информацията от тях, ДАЗД ще прецени необходимостта от последващите действия от страна на Агенцията.
Държавната агенция за закрила на детето не приема какъвто и да било акт, който може да представлява опасност за дете. Обща отговорност е децата да растат в спокойна среда и да имат възможности за най-доброто си развитие.
ДАЗД апелира към цялото общество да не бъдем безучастни към всяко едно дете. Ако някой има информация за насилие над дете или, че дете е в риск, може да сигнализира Държавната агенция за закрила на детето анонимно и безплатно, като се обади на Националната телефона линия за деца 116 111, както и чрез официалната интернет страница на Агенцията, и през електронната поща на ДАЗД – sacp@sacp.government.bg