Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за деца за изработване на лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея

Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за деца за изработване на лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея

08.05.2024г.

Държавната агенция за закрила на детето обявява национален детски конкурс за изработване на лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея. Участие в него може да вземе всяко дете на възраст от 11 до 16 години. Децата имат пълна свобода на действие в изработването на логото, включително дигитална графика, рисунка и др.
„Всички деца са талантливи и креативни, ако имат стимул да вложат енергията си в нещо полезно. Убедена съм, че ще получим най-добрите предложения за лого на НТЛД 116 111 и чат приложението към нея именно от децата. Линията и чата са мястото, където те могат да споделят всичко, което ги тревожи, да зададат всичките си въпроси, да бъдат изслушани и подкрепени. За екипа на Държавната агенция за закрила на детето е изключително важно Линията и чата постоянно да се надграждат и още повече деца да ги разпознават“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД. 
Конкурсът ще продължи от 8 май 2024 г. до 30 юни 2024 г., като се предвидени много атрактивни награди за участниците. Детските творби могат да бъдат изпратени по Български пощи за сметка на Държавната агенция за закрила на детето на адрес: гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2 за ДАЗД или на електронна поща: logo116111@sacp.government.bg.
Изпратеното предложение трябва задължително да е придружено с кратка информация, която да съдържа трите имена и възраст на детето, име на родител/лице, полагащо грижи за него, адрес за кореспонденция, телефон за връзка с тях, както и декларация от родител/лице, полагащо грижи за детето, че е съгласен детето да  участва в конкурса и логото да бъде използвано единствено в кампании/материали на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея. Декларацията е налична на официалната интернет страница на Държавната агенция за закрила на детето, както и пълния регламент за участие в конкурса.
Победителите в конкурса ще бъдат определени от специално определена комисия през месец септември. Освен много атрактивни награди за участващите деца, спечелилото лого ще бъде отпечатано на информационните материали на ДАЗД.

Повече информация може да намерите тук