Държавната агенция за закрила на детето се присъедини към Платформата „Първите седем години“

24.03.2016г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето се присъедини към Платформата „Първите седем години“. Нейната цел е чрез съвместните усилия на Българския червен кръст, Българската педиатрична асоциация, Столична община, Национална мрежа за децата и КиндиРу да бъдат обсъждани проблемите и възможните решения, свързани с грижите за децата до 7-годишна възраст.

„Вярвам, че чрез присъединяването си към Платформата „Първите седем години“ Агенцията ще допринесе за създаването на единна политика  за ранно детско развитие, която е устойчива и с висока социална значимост “, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева по време на Кръгла маса „Ранното детско развитие“, проведена в Народното събрание, на която бе представена Платформата.

„Темата за ранното детско развитие е сред основните приоритети на ДАЗД. През 2015 г. тя бе акцент на заседание на Националния съвет за закрила на детето. На него бяхо обсъдени трудностите и предизвикателствата пред различните секторни мерки за подкрепа на децата и семействата, основавайки се на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. - първият политически документ, който поставя развитието на децата и защитата на техните права като първостепенен национален приоритет. Особено внимание бе обърнато на предлагането на услугите за подкрепа по време на бременност и раждане, за развиване на умения за полагане на грижи и възпитание на децата, на създаването на стандарти за ранно детско развитие“, подчерта г-жа Жечева. Тя допълни, че предизвикателствата пред политиките за децата до 7 години са свързани с недостатъчната координация и липсата на механизъм за гарантиране прилагането на комплексен подход към потребностите на децата и семействата. „Необходимо е да се насърчава и подкрепя в еднаква степен физическото, социалното, емоционалното и познавателното развитие на децата след раждане. От съществено значение е широката превенция и укрепването на ресурсите на семейството. По този начин ще се създаде единна стратегическа рамка, чрез която ще се насърчи междусекторното взаимодействие и ще се изградят споделени цели за подкрепа на децата в ранна възраст“, заяви председателят на ДАЗД.

На дискусията бяха представени съвременните научни разбирания за ранното детско развитие, значимостта му за бъдещето на България и предизвикателствата пред децата и семействата.

Патрон на кръглата маса бе г-жа Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване в 43-то НС. Участие в нея взеха д-р Надежда Тодоровска – заместник генерален директор на БЧК, проф. Вл. Пилософ – председател на Българска педиатрична асоциация, д-р Адам Персенски – зам.-министър на здравеопазването, Йорданка Фандъкова – кмет на София, Тони Томпсън – постоянен представител на Световната банка за България, Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, представители на неправителствени организации.

[su_slider source="media: 4919"]

</div>