Държавната агенция за закрила на детето и фондация „Лумос” обединяват усилията си за насърчаване на детското участие

08.02.2016г.

Меморандум за сътрудничество и насърчаване на детското участие подписаха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и изпълнителният директор на Фондация Лумос г-н Трендафил Меретев.

Целта на споразумението и да се подобри взаимодействието за създаване на приобщаваща среда за участие на децата с обучителни и интелектуални затруднения и деца във формална грижа в работата на Съвета на децата към ДАЗД.

То предвижда двете организации да си сътрудничат в популяризирането на мнението на децата с интелектуални и обучителни затруднения, както и за разработване и адаптиране на материали, свързани с детското участие.

Предложението за създаването на този документ е на представителя на младите хора от Област Варна в Съвета на децата Велико Великов, който е  и член на Групата за детско и младежко участие на Лумос. То бе представено на заседанието на детския консултативен орган октомври 2015 г. и е прието единодушно от членовете на съвета, които участваха активно в разработването на меморандума.

Групата за детско и младежко участие на Лумос е фокусирана върху изграждането на млади самозастъпници, които да продължат своята работа и извън рамките на дейността си със Лумос. Този меморандум е добър пример за инициатива на самите деца, които споделят мнението, че в България има още какво да се желае по отношение на включване на деца с интелектулни затруднения в училищни и общински съвети и инициативи.