Държавната агенция за закрила на детето съдейства за реализацията на проекта „Модел Република България“

23.11.2018г.

 

Със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, на 20, 21-ви и 22-ри ноември 2018г. се проведе интерактивно образователно събитие „Модел Република България“, в рамките на което участниците - ученици и студенти, влизат в ролята на министри, народни представители и президента. Целта на събитието, което се провежда за първи път у нас, е чрез участието в иновативния формат младият човек да добие практически знания за функционирането на държавната власт, да добие комуникационни умения и усет за правилен подход към проблемите, да се запознае с нови професионални и образователни перспективи. Главен организатор на проявата е Арно Пигелер – ученик от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“. Зам.-председателят на ДАЗД - Валери Йорданов връчи сертификати на младите хора за участието им в симулативния процес  „Модел Република България“.

„Твърдо съм убеден в това, че е изключително важно младежите да бъдат наясно с функционирането на държавната власт. Затова в обучението на участниците преди заседанията, в които те заемат ролите си, са включени професионалисти от „Академия за гражданско образование“ и „Институт за пазарна икономика“. Темата на събитието е предизвикателство, каквото досега не е поставяно на младите, а именно „Държавен бюджет 2019г.“ Това заяви Арно Пигелер, който повече от 7 месеца работи по проекта и изрази благодарност към ДАЗД за оказаното съдействие при реализацията му. 54 ученици и студенти от цяла България участват в проекта, като повече от 150 души са се кандидатирали.

В заключение, Арно Пигелер сподели: „От самото начало до сега, вярата ми в едно послание не се е изчерпала, дори напротив – засилила се е. Това послание е, че е изумително на какво е способен един млад човек, зареден с амбиция и оптимизъм да промени и подобри обкръжението си и да създаде нови възможности за младежи като него, които знае, че заслужават по-широко поле за изява.“